Download salgsguide

Sådan sælger I mere og bedre

Klik her

Download plakat

Og udskriv den selv

Klik her

Betaling med MobilePay

Nu kan køberne betale med MobilePay

Klik her

BRUG DENNE GUIDE – SÆLG FLERE SKRABELODDER OG SKAB GODE RELATIONER

En god planlægning vil altid være grundstenen for et godt salg.

“HVORFOR SÆLGER VI SKRABELODDER?” –Start med at fortælle spejdere og ledere/forældre, hvad det
er lotteriets overskud skal gå til i spejdergruppen – det er vigtig information for dem, der skal sælge lodsedlerne
og ikke mindst for køberne.

BASE –Det er en god idé at have en fast base, hvor sælgerne kan mødes, udveksle erfaringer, hente ekstra
lodsedler og evt. tildeles nye områder. Så bliver der ingen tvivl om, hvor sælgerne skal henvende sig.

SALGSOMRÅDE –Opdel jeres salgsområde i distrikter, sådan at alle sælgere ved præcis hvilket område,
de er ansvarlige for. Det er vigtigt, at der bliver ringet på alle døre i jeres område og desuden, at en husstand
der allerede har købt skrabelodder ikke bliver besøgt 2 gange.

HOLD – Det er ofte en rigtig god idé at opdele sælgerne i hold med to på hver f.eks. en yngre sælger og en
lidt ældre, der er ansvarlig for salget af lodsedlerne.

FORÆLDRE – Husk at orientere forældrene, når deres børn skal sælge lotterier. Forældrene vil kunne give
børnene ekstra motivation, og i nogle tilfælde hjælpe med salg af lotterierne til venner og familie m.m.
Derudover er det som oftest vigtigt for forældrene at vide, hvorfor deres børn skal gå rundt og sælge skrabelodder.

LOKALE VIRKSOMHEDER – Prøv at præsentere skrabeloddet for nogle af jeres
lokale virksomheder og butikker. Nogle vil måske hjælpe jer med at sælge – husk
at sige pænt tak til virksomheden eller butikken efter salget, så er der en større
mulighed for at de vil hjælpe en anden gang.

TIPS TIL GODE SALGSPLACERINGER
• Butikscentre
• Idrætsstævner
• Klubhuse
• Udstillinger
• Gågader
• Loppemarkeder
• Byfester
• Dørsalg
• Spejderaktiviteter
• Familiefester
• Stadions

MEDIER – Brug pressen og lad de lokale aviser og medier omtale jeres indsats for børn og unge og det lokale foreningsliv. Hvis folk kender til formålet med salget, kan det gøre dem mere interesserede i at købe et skrabelod og dermed støtte jer.

SALGSKONKURRENCE – Lav en lille salgskonkurrence i gruppen, hvor den eller de sælgere, der sælger flest lodsedler får en lille gevinst (2 billetter til biografen eller lignende) – det gør det sjovere at være sælger.

SÆLGERINFORMATION – Saml alle sælgerne og giv dem en fyldestgørende information inden salget startes.
• Første indtryk er altid vigtigt, så mød op i jeres uniformer eller lignende
• Fortæl, hvem I er, og hvilken spejdergruppe I repræsenterer
• Oplys, hvad I samler ind til. Gerne specifikt: Fx en udlandstur eller en ny bålplads.
• Fortæl, hvad 1. præmien er, og smil til køberne
• Afslut altid med “Tak for støtten”, når I forlader køberen – så er det lettere at komme næste gang

EFTER SALGET – Det er altid en god idé at få en god afslutning på salget. Det kunne være et lille arrangement, hvor den der har solgt flest lodsedler f.eks. modtager en lille præmie og man får takket for støtten.